Work in progress‎ > ‎

מפת חלקות וגידולים

דף זה מציג את מפת החלקות והגידולים בפרויקט חקלאות תומכת סביבה במועצה האזורית עמק חפר.
המפה מציגה שני מאפיינים:
1. חלקות לפי מגדלים
2. חלקות לפי גידולים
כדי להיכנס למפה יש צורך בסיסמת כניסה

Comments