Ecolo-GIS

אקולו-גיס הנה סוכנות לייעוץ אקולוגי המתמחה בנושאי שמירת טבע וניתוח מערכות אקולוגיות, תוך שימוש בכלי GIS וחישה מרחוק.

Ecolo-GIS הוקמה ע"י ד"ר אריה רוזנפלד בשנת 2001 ומאז סיפקה מגוון שירותים למגוון רחב של גופים ממשלתיים ואירגוני שמירת טבע.לקוחות עיקריים כוללים את: האגף לשטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, פארק רמת הנדיב ועוד.
Ecolo-GIS מתמחה ביישומי ממ"ג וחישה מרחוק לניתוח וניהול מערכות אקולוגיות וניהול שטחים פתוחים. השימוש בשיטות חישה מרחוק מאפשר איסוף מגוון רחב של נתונים על המערכת האקולוגית ובעיקר על הצמחייה, בצורה מדויקת ועל פני שטחים גדולים. נתונים אלו משולבים לתוך מערכת מידע הגיאוגרפית בתהליך הניתוח המרחבי ולאחר מכן במתן המלצות למנהלי השטח.
 
שירותים:
 1. ייעוץ אקולוגי - מתן המלצות ללקוחות בנושאי השפעה על הסביבה. ניתוח ההשפעה של פרויקטים שונים על הסביבה ועל המערכת האקולוגית באתר ובסביבתו. אקולו-גיס צברה ניסיון רב בנושא תוך כדי עבודה צמודה עם האגף לשטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה.
 2. הכנת תוכניות ממשק - הכנת תוכניות לניהול שטחים פתוחים, שמורות טבע וגנים לאומיים על בסיס ידע אקולוגי תוך ניצול מגוון רחב של כלי ניהול סביבתי ובחינת הקשר בין צורכי הפיתוח והשימור הספציפיים לאתר.
 3. חישה מרחוק – ניתוח ופענוח תצלומי אוויר ולווין להכנת מפות סיווג לצרכים ספציפיים לפי בקשת הלקוח. שימוש בשיטות סיווג שונות לאיתור וזיהוי אלמנטים שונים בצמחייה. שימוש בשיטות אלו מאפשר למפות צמחייה בצורה מדויקת. להעריך את ההשפעה של רעייה על צמחייה טבעית. לבחון מצבי עקת מים בצמחים. למצוא גופי מים, למצוא שינויים בצומח ועוד. פרויקטים שנעשו בשיטות אלו כללו: מיפוי עצי יער ביערות קק"ל; הערכת השפעת רעיית בקר על צומח ים-תיכוני ועוד. יישומי חישה מרחוק משמשים בשירותים הניתנים לחקלאותליערנות ולממשק שטחים פתוחים ומערכות אקולוגיות.
 4. מערכות מידע גיאוגרפי - איסוף, ניתוח והצגה של מידע מרחבי. שירותים מוצעים כוללים הכנת מסדי מידע גיאוגרפיים, ניתוח השפעות סביבתיות של גורמים שונים והכנת מפות.


 


לקוחות ישראליים

 • המשרד להגנת הסביבה, אגף שטחים פתוחים
 • קרן קיימת לישראל
 • רשות הטבע והגנים.
 • החברה להגנת הטבע.
 • מועצה אזורית עמק חפר.
 • ארגון ידידי כדור הארץ, המזה"ת.
 • פארק רמת הנדיבSubpages (1): community